Umicore çevre politikası

Umicore Grup

VMZINC'in bağlı olduğu Umicore Grup sürdürülebilir gelişmeyi, ilerleme ve yenilik stratejisinin merkezinde konumlandırmıştır. Ölçülebilir hedefleri olan sürekli gelişim için; KGÇ (Kalite, Güvenlik, Çevre), toplumsal ve ekonomik performansları esas alan çok yönlü sürdürülebilir gelişim politikası hedeflemiştir. Bu hedefler, VMZINC’in de içinde olduğu “Yapı Ürünleri” birimi dâhil, grubun tüm şirketlerinde uygulanır. Umicore Group sürdürülebilir gelişim hedef ve sonuçları gösteren yıllık raporları düzenli yayınlamaktadır.

Çevresel hedefler - Umicore Group - 2006-2012
Hedef 1 Sanayi alanlarında metalik emisyonu azaltmak
Hedef 2 Çevre yönetim sistemini (ISO 14001) yürürlüğe koymak
Hedef 3 Güncel veya geçmiş endüstri faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel risklerin keşfini ve eylem planını gerçekleştirmek.
Hedef 4 Enerji etkinliği planını yürürlüğe koymak
Hedef 5 Kalite, güvenlik ve çevre veri tabanı oluşturmak.

 

 

 

 

“Yapı Ürünleri” birimi – VMZINC

 

 

“Yapı Ürünleri” birimine ait tüm fabrikalarda sürdürülebilir gelişim politikası ve çevresel hedefler uygulanmaktadır. 2005 den beri, Fransa’da ki tüm üretim tesisleri ISO 14001 sertifikasına sahiptir.

2009’den beri, “Yapı Ürünleri” birimi ayrıca çevre ile ilgili bilanço ve sürdürülebilir gelişime katkıyı iyileştirmek adına “ürün” çevre politikasını uygulamaktadır.

"Ürün" çevresel hedefler – “Yapı Ürünleri” birimi - 2009-2011
Hedef 1 Ürünlerin çevre ile ilgili bilançosunu belirlemek ve iyileştirmek (Yaşam döngü analizi)
Hedef 2 Ürünlerin çevresel tespit ve çevresel gelişimini içeren raporları paylaşmak. Ürün Çevre Sertifikası yayınlamak -- FDES, BRE, DUBI (AUB)
Hedef 3 Sürdürülebilir gelişim gereksinimlerini karşılayan ürünleri geliştirmek (Eko-dizayn stratejisini yaygınlaştırmak)