VMZINC fabrikaları ve üretim

Fransa (3), Belçika, Almanya, Portekiz, İsviçre ve Slovakya’da üretim tesisleri bulunmaktadır.

Üretim işlemi 4 temel aşamadan meydana gelir:

Çinko, yerkabuğunda sıklıkla bulunan bir metaldir.

Çinko madeni, mineral fırınlama işlemi ile önce çinko oksit; özütleme işlemi ile de kalsine çinkodan, çinko sülfat solüsyona dönüştürülür. Bu solüsyon elektroliz hattından geçirilir ve nihayetinde %99,995 saflıkta çinko elde edilir. Bu hammaddeler, Fransa’da bulunan VMZINC rulo fabrikalarına gönderilir: Auby fabrikası (kuzey Fransa) ve Viviez fabrikası (güneybatı Fransa).

 

 

 

 

 

 1. Alaşım

  İlk evre, elektroliz süresince katot haline getirilen saf metalin eritilmesi ve sıvı alaşım elde etmek için yüksek ısılı fırında indüklenecek kontrollü miktarlarda bakır ve titanyum ilave edilmesidir.

 2.  Döküm

  Sıvı ve akışkan metal daha sonra katılaşması için yaklaşık 22 mm kalınlığında ve 1 metre genişliğinde sürekli döküm plakalarına transfer edilir. Makinenin kontrollü soğutması neticesinde kusursuz, homojen dokuda bir yüzey elde edilir.

 3. Haddeleme (Rulo)

  Plakada duran kalın levhanın istenilen et kalınlığında inceltilmesi için 3 ila 5 haddeleme işleminden geçirilmesi gerekir. İstenilen ebat ve gerekli mekanik özellikleri sağlamak için tüm proses boyunca, ısı derecesi, haddeleme hızı ve rulo inceltme seviyeleri titizlikle gözlenir ve gerekli tüm ayarlamalar anında yapılır.

 4. Levha ve bobinlere dilme

  Son işlemlerden biri özel kesim hatlarında arzu edilen ağırlık, en ve kalınlıkta levha veya bobinler üretmektir.

 

 

 

Hazır ürün imalatı

Yukarıda anlatılan prosesler sonucunda elde edilen levha veya rulolar; uygulayıcıların kendi atölyelerinde veya şantiyede son işleme tabi tutulurlar. Bu standart malzemeler, ayrıca VMZINC imalathanelerindeki bitmiş ürünler (Adeka®, gibi çatı ve cephe için hazır profiller, bitim elemanları, su geçirmez aksesuarlar, hazır yağmur indirme sistemleri) ve partner firmalarca dönüştürülecek hazır ürünler için de yarı mamul olarak kullanılır.