Çatıdan su sızması nasıl önlenir? Sorusu, özellikle üst katlarda ikamet eden kişilerin kış gelmesi ile sıkça cevap aradıkları bir sorudur. Sızıntıyı önlemek için önce nedenini araştırmak gerekir. Çatı sızıntısının birinci nedeni yapılarda ucuz ve kalitesiz malzeme kullanılması, çatı yalıtımlarına yeterince önem verilmeyişidir.

Kullanılan malzemenin kalitesiz oluşu ya da eksik kullanılması durumunda Çatıdan su sızması kaçınılmazdır. Çatılarda kullanılan temel malzeme kiremittir. Kullanılan kiremitlerde damar denilen kılcal çatlaklar bulunmaktadır. İşte yalıtımın yetersiz ya da hatalı olması sonucu bu çatlaklardan su sızması sık karşılaşılan bir durumdur. Yapılarda yeni dönemlerde yalıtım için kullanılan özel malzemeler bulunmaktadır. Dış cephe sıvası, özel yalıtımlı boyalar, su yalıtım malzemeleri gibi. Bunların kullanılması sorunu çözebilmektedir. Ancak yine de kesin çözüm özellikle yapım aşamasında yalıtımın devamlı test edilmesi ve gerekli anda müdahale edilerek her aşamasının kontrol altında tamamlanmasıdır.

Çatıdan Su Sızması ve Tesisat Kaynaklı Sorun

Çatıdan Su Sızması ve Tesisat Kaynaklı Sorun da sık karşılaşılan bir durumdur. Bazen yalıtımın iyi olduğu halde güneşli havalarda bile su sızıntısı ile karşılaşılabilir. Genelde bunun sebebi tesisat sisteminden kaynaklanmaktadır. Güneş enerjisi, yedek depo gibi su tesisatı çekilmesi gerektiren durumlarda tesisatta meydana gelen sızıntı Çatıdan su sızıntısı olmasına yol açacaktır.

Çatıdan su sızması nasıl önlenir? Bugün birçok firma tarafından bilgisayar destekli cihazlar yardımı ile çatıya ya da borulara zarar vermeden tesisattaki su sızıntısı tespit edilerek tamiratı yapılabilmektedir. Kameralı su kaçağı tespit cihazı ile yapılan bu işlemde çatıya ya da borulara zarar vermeden sorunun kaynağının bulunması hem zaman hem de maddi olarak fayda sağlamaktadır. Çatıdan sızan suyun sebebi yağmur gider borusunun tıkanıklığından kaynaklanması durumunda da aynı yol ile tıkanıklığın yeri tespit edilerek sorunlu bölge de gerekli tamirat yapılmaktadır.  

Çatıdan Su Sızması

Çatıdan su sızıntısı genellikle üst katta oturan daireleri etkilediği gibi, İstisnai durumlarda alt kattaki daireleri de etkileyebilir. Çatıdan gelen sızıntı duvar içinde ilerleyerek alt katlara da (üst kat kadar olmasa da) ulaşabilir. Ancak genellikle alt katlardaki tavandan su sızması durumu üst katta oluşan su kaçağından meydana gelmektedir.

Tesisat borularında zamanla meydana gelen deformasyon, fayansların aralarındaki derz dolgusunun tahrip olması, tesisat borularının özellikle ek yerlerindeki contaların yıpranması olmaktadır. Çatıdan su sızması nasıl önlenir? Sorusu bu tarz durumlarda genellikle uygulanmaktadır.

Çatıdan Su Sızması Beton Çatılarda Olur mu?

Çatıdan su sızması normal kiremitli çatılarda olabileceği gibi, dilimizde dam denilen betonarme çatılarda da meydana gelebilir. Bunun sebeplerinin başında yetersiz izolasyon, beton zemindeki çatlaklar ve beton üzerindeki eğimin hatalı olması gelmektedir. Özellikle sert ve kolay kolay deforme olmayan bir yapıya sahip olan betondan su sızması nasıl önlenir? sorusu sıkça sorulmaktadır. Beton çatıların izolasyonun verimli olabilmesi için öncelikle zeminin pürüzsüz olması gerekir.

Zeminin pürüzsüz getirilmesi için zımparalanması ayrıca çatlakların silikon ya da kimyasal maddeler ile kapatılması gerekir. Kapatma işleminden sonra zemin özel beton karışımı ile sıvanarak düzleşmesi sağlanır. Daha sonraki aşamada izolasyon işlemi yapılır. İzolasyon işlemi için sürülerek veya sıkılarak kullanılan kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu kimyasal maddeler çatlak ya da girintili bölgelere uygulanarak bölgenin suyu emmesi engellenir. Çatıdan su sızması nasıl önlenir? Sorusu bu tip durumlarda genellikle uygulanmaktadır.

Çatıdan Su Sızması Durumunda İzolasyon İşlemi

Çatıdan su sızması nasıl önlenir? Çatıdan su sızması durumunda izolasyon işlemine başlamadan önce mutlaka yerin iklim koşullarına bakmak gerekmektedir. Çünkü izolasyon işleminde izolasyonun verimli olabilmesi ve nasıl bir izolasyon yönteminin seçilmesi gerekliliği yağış çeşidi ve miktarı, sıcaklık derecesi, ısı değişimi gibi faktörler göz önüne alınarak kararlaştırılır. Yağışın çok olduğu yerlerde daha güçlü yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.

Uygulanacak izolasyon çeşidi kararlaştırılınca izolasyon işlemi başlar. İlkönce çatıda akan yer tespiti yapılır. Çatıdan sızan su belirli bir yerde ortaya çıkıyorsa sorunlu bölge orasıdır. Ancak su boya ve boya arasında birikerek daha geniş bölgeyi etkiliyorsa sızıntının kaynağını bulmak zaman alabilecektir.

Çatıdan Su Sızması Durumuna Karşı Yalıtım Projesinin Önemi

Çatıdan su sızması direkt olarak su yalıtımının yetersizliği ile ilgili bir sorundur. Bu nedenle yeni yapılacak veya tadilat olacak olan çatı için detaylı bir yalıtım projesi gereklidir. Sadece su sızıntısı olan bölge için değil tüm çatı için yalıtım projesi yapılması ileriki zamanlarda yaşanabilecek sorunları önleyicidir.

Bugün için çatı su yalıtımı yapmak yasal zorunluluktur. Fakat önceden böyle bir zorunluluğun olmayışı nedeni ile tadilat yapılacak çatının tamamına su yalıtım projesini yaptırmak maddi olarak yük olarak görünse de ilerideki sorunların çözümü için mantıklı olacaktır. Çatıdan su sızması nasıl önlenir? Sorusu, çatılarında su sızması yaşayan bireylerin sıklıkla sormakta olduğu sorular arasında yer alır.

Çatıdan Su Sızması Durumunda Su Yalıtımı

Çatıdan su sızması nasıl önlenir? Sorununa karşı yapılan su yalıtımı aslında bir binanın temelinden çatısına kadar her bölümünde yapılmaktadır. Temelde yapılan yalıtım, bina için çok önemlidir. Temeller yapı başlangıcından bitimine kadar su sızıntılarına maruz kalır. Bu sızıntı binanın dayanıklılığını olumsuz etkileyen bir faktördür. Temelde yapılacak yalıtım sadece yüzeyden gelen sızıntılara karşı değil yeraltı sularını da önleyecek özelikte olmalıdır. Bu nedenle yalıtım yapılmadan önce temel seviyesi yeraltı su seviyesinin üzerine çıkarılmalıdır.

Su Sızıntısı Tespiti

Çatıdan su sızması nasıl önlenir ile ilgili yapılması gerekenleri yukarıda anlatmaya çalıştık. Yapılması gereken işlemler belirli olsa da, uygulama ve tamirat konusunda iyi bir firma yada usta bulmak çok önemlidir. Yetersiz kişilerce yapılan su sızıntısı önleyici işlemler aksine zaman ve maddi kayıplara yol açabilmektedir. Sıhhi tesisattaki gizli kaçakları bulmak ve onarmak için uzmanlaşmış bir servis ya da usta ile çalışmak faydalı olacaktır.