- QUARTZ-ZINC® füme gri orjinal patinalı titanyum çinko kaplı galvanize çelik oluk kelepçeler, yatay yönde minimum % 0,05  eğim ve maksimum 500 mm ara ile çatı merteklerine tespit edilir. Kelepçeler projeye göre saçak alnına da tespit edilebilir.  Üretici ve idare tarafından onaylı olmalıdır.  

- Eğimin en düşük olduğu iniş bağlantı noktalarından başlayarak eğim üst kotlarına doğru hazır oluk elemanları minimum  35mm bini yapılarak lehim yapılır. Daire oluk açılımı 280mm veya 333 mm’dir. Lehim alaşımı minimum % 33 kurşun % 66  kalay içermelidir. Maksimum 8 metrede bir kez tekrarlamak üzere üretici/idare tarafından onaylı çinko/neopren genleşme  bantları lehim yapılarak uygulanır. 

- Hazır kelepçe yatağına yerleştirilen oluklar kelepçe kulakları ile sabitlenir. 

- Projeye göre, iniş bağlantı elemanları, iç ve dış köşe dönüş elemanları, sonlandırma kapakları lehim yapılarak monte edilir. - 250mm açılımlı 0,80mm natürel çinko yaprak bariyer levhaları %45 perfore edilerek, yatay oluk içerisine gerekli dayanım  sağlanacak şekilde bükülerek uygulanacaktır. 

- Kullanılacak tüm aksesuarlar VMZINC® fabrikalarında üretilmiş, montaja hazır ve aynı patina yüzeye sahip olmalıdır.  Yerinde levhadan bükülerek imal edilecek aksesuarlar kabul edilmeyecektir.  

HAZIR SİSTEM YAĞMUR İNİŞ UYGULAMASI 

- Mevcut yatay oluk sistemine uygun 80mm veya 100 mm daire çaplı iniş bağlantı elemanı aksesuarı bükülerek tespit edilir.  Yatay oluk ve iniş bağlantı noktasında 80mm çapta delik açılır.  

- QUARTZ-ZINC® füme gri orjinal patinalı 80mm veya 100 mm daire kesitli titanyum çinko hazir iniş elemanları iniş bağlantı  elamanından başlayarak orjinal kelepçeler yardımı ile geçmeli şekilde monte edilir. Kelepçeler üretici ve idare tarafından  onaylı olmalıdır. Dönüşlerde orjinal dirsek elemanları ve gerekli durumlarda iniş bağlantı aksesuarı kullanılır. Kelepçeler içi  içe geçmeli iniş borularına monte edilecek ise maksimum 2 metre, serbest şekilde monte edilecek ise maksimum 1 metrede  bir uygulanır. 

- İniş alt kotunda serbest iniş durumunda su yönünü belirleyecek dirsek monte edilir veya drenaj hattına bağlantı yapılır. VMZINC® TİTANYUM ÇİNKO  

Ürün Tanımı: VMZINC Avrupa Normları EN 988’i sağlayacak şekilde % 99.995 saf çinko ve aşağıda belirtilen oranlarda  titanyum ve bakır bileşenlerinden oluşan bir metal alaşımdır. Tüm ürünler, EN988 standartlarından daha ileri düzeyde, daha  dar tolerans değerlerini kapsayan PREMIUMZİNC® ile üretilir. 

 

PREMIUMZİNC® EN988 

Çinko Z1 Z1 

Bakır % 0,08 - 0,2 % 0,08 - 1,0 

Titanyum % 0,07 - 0,12 % 0,06 - 0,2 

Alüminyum % ≤ 0,015 % ≤ 0,015 

Teknik Özellikler: 

Yüzey: QUARTZ-ZINC® (patinalı gri) Yüzey, doku ve patina zamanla değişmemelidir, doğal patina  kalınlığı 2μ dur. QUARTZ-ZINC® uluslararası kolorimetri standartlarında “Y” değeri ile tarif edilen 22 ile 25 arasındaki değerler arasına üretilmiş olmalıdır.

Kalınlık: 0,70 mm  

Ağırlık: 5.04 kg/m²  

Yoğunluk: 7,20 gr/cm3  

Isısal Genleşme: 0.022 mm/m/ºC 

Erime Noktası: 420ºC 

Kristalleşme Noktası: 300ºC 

Isı İletkenliği: 110 W/(m.K) 

Elektrik İletkenliği: 17 MS/m 

Kıvılcım/yangın riski: YOK 

Manyetik özelliği: Yalıtkan