İşbu şartname; Quartz-Zinc (Füme gri patinalı) yüzey titanyum ve bakır alaşımlı çinko malzeme ile sinüs dalgalı  profil sistem cephe kaplama yapılması işidir. Titanyum Çinko cephe kaplama katmanları işleri için gerekli olan  her türlü onaylı malzemelerin ve aksesuarların temin edilmesi ve montajı, her türlü iskelenin kurulması ve  sökülmesi, her türlü sarf malzemesinin temin edilmesi ve kullanılması için gerekli işçilik, nakliye, araç, malzeme  ve ekipmanların temin edilmesi ve montajı işlerini kapsamaktadır. 

SİNÜS DALGALI PROFİL TİTANYUM ÇİNKO CEPHE KAPLAMASI 

- Mevcut çelik taşıyıcı sistemi üzerine 18 mm OSB tespit edilir. (Duvar yüzeyi var ise OSB katmanına gerek  yoktur.) 

- Üzerine alüminyum folyo yüzeyi dışarıda kalacak şekilde, reflekte buhar kesici örtü yatay olarak minimum 100  mm binili olarak serilir. 

- Statik hesaplara göre belirlenmiş kalınlıkta ve gerekli aralıklarla yerleştirilmiş çelik L ankraj plakalar üzerine  statik hesaplara göre belirlenmiş kalınlık ve ebattaki çelik L profiller cepheye yatay tespit edilir ve var ise cephe  yüzey bozuklukları bu sistem içerisinde giderilir. 

- Yatay profiller arasına 100 mm kalınlıkta ve 110 kg /m³ yoğunlukta taşyünü ısı yalıtım malzemesi tespit edilir.  Üzerine örtüşme payı minimum 100 mm olacak şekilde nem difüzyon örtüsü yatay serilir. - Üzerine 600 mm ara ile 40 * 20 mm havalandırma mertekleri düşey yönde tespit edilir. Havalandırma boşluğu  kesintisiz minimum 20 mm bırakılacaktır. 

- Etek aksesuarı hava girişi ve hava çıkışına uygun olarak bükülür ve monte edilir.  

- Yapılmış uygulamalar üzerine VMZ Quartz-Zinc (Füme gri patinalı) yüzey; 0,80 mm veya 1,00 mm kalınlıkta, 18/76 mm veya 25/115 mm veya 43/180 mm dalga boyunda, 836 mm veya 805 mm veya 720 mm eninde, min  1800 mm maksimum 6000 mm boyunda ebatlandırılmış titanyum ve bakır alaşımlı çinko levhalar hazırlanmış alt  yapıya paslanmaz çelik vidalar vasıtası ile maksimum 80 – 120 cm de bir tespit edilir. Paneller mimari tasarıma  uygun olarak yatay veya düşey yönde olacaktır. ( Panel boyu 3000 mm den uzun olduğunda yatay panellerde  kenar kısımlarda, düşey panellerde alt kısımda badem deliği açılarak metal genleşmelerine müsaade edecek  şekilde detaylar oluşturulacaktır.) 

- Diğer tamamlayıcı aksesuarların üretilmesi ve montajı, şantiyeye teslimi, işçilik, nakliye giderleri, proje  giderleri, uygulayıcı karı ve genel giderler dahil, mevcut çatı taşıyıcı sistem üzerine “1 m2” titanyum çinko sinüs  dalgalı profil sistem cephe kaplaması işidir. 

TİTANYUM ÇİNKO HARPUŞTA KAPLAMASI 

- Mevcut çelik taşıyıcı sistemi üzerine 18 mm kalınlıkta serbest ebatlarda , kalibre edilmiş sarı çam veya ladin  kaplama tahtaları, taşıyıcı sisteme ters yönde, aralarında 5 mm boşluk bırakılarak her bir merteğe çift vida  atılarak tespit edilir (ahşap kaplama tahtası nötr: PH değeri 5-7 arasında ve herhangi bir kimyasal işlemden  geçmemiş olmalıdır.) 

- Çıkıntısız, düz bir kaplama zemini elde etmek için kaplama tahtalarını sabitleyen vida başları sıfırlanır ve  potluğa neden olabilecek tüm yabancı maddeler kaplama zemininden süpürülür. 

- Destek amaçlı galvanizli levhadan hazırlanmış ve bükümü yapılmış kılavuz profilleri tespit edilir. - Her iki metrede bir panel aralarına gelecek şekilde zikzak bükümlü aksesuar kılavuz profillere bükülerek monte  edillir.  

- Yapılmış uygulamalar üzerine VMZ Quartz-Zinc (Füme gri patinalı) yüzey 1,00 mm kalınlıkta, mimari projeye  uygun en ve maksimum 2000 mm boyunda titanyum ve bakır alaşımlı çinko levhalar hazırlanmış alt yapıya etek  uçlarında su sızdırmazlığı sağlayacak şekilde bükülerek montajı yapılır. 

- Diğer tamamlayıcı aksesuarların üretilmesi ve montajı, şantiyeye teslimi, işçilik, nakliye giderleri, proje  giderleri, uygulayıcı karı ve genel giderler dahil, mevcut çatı taşıyıcı sistem üzerine “1 m2” titanyum çinko harpuşta kaplaması işidir.

ÖNEMLİ NOTLAR 

- Titanyum çinko malzeme EN 988 standartlarına göre üretilmeli, ve üretici tarafından garanti  verilmelidir. 

- Dünya kolorimetri standartlarına göre (Siyah:0 – Beyaz:100), çinkonun (Co2 ve H2O ile tepkimeye  girerek) oluşturacağı patinasının nihai renk tonu 22-25 Y değerleri arasındadır. Yüzey renk tonu 22-25 Y  değerleri arasında olmayan, ürünler sevk edilmez.  

- QUARTZ-ZINC: Üretildiği ve uygulandığı andan itibaren renk tonunu daima korur. Talep edildiği  takdirde doku ve rengin gözle görülür şekilde değişmeyeceği onayı yazılı verilebilmelidir.  - Patinalı yüzeyler, çinkonun her iki yüzeyinde uygulanan doğal fosfatlama ile elde edilmiştir. Tüm  yüzeylerdeki patina; çinkonun fabrikadaki hızlı doğal reaksiyonu sonucu elde edilir. Tüm ürünlerdeki doğal  patina kalınlığı 2µ dur. Talep edildiği takdirde 2µ doğal patina yazılı onayı verilebilmelidir.  - Tüm ürünler geri dönüştürülebilen koruyucu folyo ile kaplı olmalı ve montaj bitiminde sökülmelidir.  - Titanyum-çinko levhalar 7º altındaki ısılarda ise önce ısıtılmalı daha sonra kenetlenmelidir. - İstiflenecek tüm rulo ve levhaların yerden teması kesilmeli, havalandırmalı ortamlarda muhafaza  edilmelidir. 

TİTANYUM ÇİNKO KAPLAMA MALZEMESİ 

Ürün Tanımı: VMZINC Avrupa Normları EN 988’i sağlayacak şekilde % 99.995 saf çinko ve aşağıda belirtilen  oranlarda titanyum ve bakır bileşenlerinden oluşan bir metal alaşımdır. Tüm ürünler, EN988 standartlarından  daha ileri düzeyde, daha dar tolerans değerlerini kapsayan PREMIUMZİNC® ile üretilir. 

PREMIUMZİNC® EN988 

Çinko Z1 Z1 

Bakır % 0,08 - 0,2 % 0,08 - 1,0 

Titanyum % 0,07 - 0,12 % 0,06 - 0,2 

Alüminyum % ≤ 0,015 % ≤ 0,015 

Teknik Özellikler: 

Malzeme: Bobin (folyolu) 

Yüzey: Quartz-Zinc (Füme gri patinalı)yüzey, doku ve patina zamanla  değişmemelidir, doğal patina kalınlığı 2μ dur. QUARTZ-ZINC® uluslararası kolorimetri standartlarında “Y” değeri  ile tarif edilen 22 ile 25 arasındaki değerler arasına üretilmiş olmalıdır. 

Kalınlık: 0,80 mm veya 1,00 mm 

Bobin Genişliği: 1000 mm 

Levha Kaplama Genişliği: 836 mm / 805 mm / 720 mm 

Ağırlık: 6,90 kg/m² - 9,50 kg/m² 

Yoğunluk: 7,20 gr/cm3  

Isısal Genleşme: 0.022 mm/m/ºC 

Erime Noktası: 420ºC 

Kristalleşme Noktası: 300ºC 

Isı İletkenliği: 110 W/(m.K) 

Elektrik İletkenliği: 17 MS/m 

Kıvılcım/yangın riski: YOK 

Manyetik özelliği: Yalıtkan