VMZINC farklı biçimlere kavuşmuş çinko ve titanyum elementlerini içeren ürünleri, sürdürülebilirliği, ayırt edici görünümü ve düşük bakım gereksinimleri nedeniyle dünya çapında inşaat endüstrilerinde, çatı malzemeleri, çatı kaplamaları sektöründe kullanılmaktadır. VMZINC’e tek kilit / dik kenet çatı ve yağmur suyu sistemlerimiz çevreyi koruyan ve düşük enerji sarfiyatı yaratarak enerji verimini arttıracak şekilde konumlandırılmıştır. 

 

VMZINC, aynı zamanda, ürünleri üzerinde Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) testleri gerçekleştirmektedir. Son dönemde çevre ile ilgili konularda toplumsal duyarlılığın artmasıyla birlikte, proje geliştirme ve uygulama süreçlerinde verilen tüm kararların çevresel boyutu daha da önem kazanmıştır. Yükselen çevre duyarlılığına paralel olarak teknoloji ve yaşam düzeylerindeki gelişmeler sonucunda her tür  projenin topluma  maliyeti, performansı gibi geleneksel  parametrelerin yanı sıra  doğal kaynakların kullanımı ve küresel çevre sorunlarına yol açma olasılığı gibi bileşenler de karar verme süreçlerinde gittikçe daha sık göz önünde bulundurulmaya başlanmıştır. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) 90‘lı  yılların başından bu yana karmaşık karar verme süreçlerinde gittikçe daha sık başvurulan ve sürekli geliştirilen bir yöntemdir. YDA yöntemi bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan hammaddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık olarak bertarafı da kapsayan yaşam döngüsünün farklı  aşamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılır. Söz konusu çevresel etkiler iklim değişikliği, stratosferik ozon tabakasındaki incelme, ötrifikasyon, asidifikasyon, toksik emisyonlar gibi doğal kaynak tüketimi bazlarında değerlendirilir. YDA bir ürün ya da hizmetin tüm yaşam döngülerini ve bunların birbiriyle bağlantılarını bütünsel olarak  değerlendirir.  Bunun sonucunda  değerlendirilmekte  olan  ürün ya da hizmetin beşikten mezara‖ tüm süreçlerinde ortaya çıkabilecek her tür çevresel etki kümülatif olarak ortaya  konmuş  olur. Geleneksel  çevresel  etki  değerlendirme araçlarında  çoğunlukla göz önünde bulundurulmayan hammadde eldesi, sevkiyat ve nihai bertaraf gibi aşamalar da YDA yönteminde değerlendirmeye alınan aşamalar arasında bulunmaktadır.