Yangın yönetmeliğine göre çatılarda kullanılacak olan malzemeler ile ilgili; çatı yapımında çatının çökmesi, çatıdan yangının girişi ve çatı kaplama yüzeyinin tutuşması, çatının altında ve içinde yangının yayılması, çatı ışıklığı üzerindeki rüzgar etkileri ve çatı ışıklığından binaya yangının geçmesi, yangının çatı kaplamasının dış yüzeyi üzerine veya katmanlarının içerisine yayılması ve alev damlalarının oluşması, bitişik nizam binalarda; çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmesi ihtimalleri göz önünde bulundurulur.

Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir. Yüksek binalarda (21,5 metre ve daha yüksek) ve bitişik nizam yapılarda; çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde, çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden olması gerekir.

BROOF; Çatı sisteminin üzerinde TS EN 13505-5 standardına tanımlanan TS ENV 1187’ye göre belli bir boyutta, eğimde ve rüzgar hızına sahip yangın çıkartılarak, en üst malzeme yüzeyindeki alev izi boyu ölçülür. Oluşan alev izi, standartların öngördüğünden daha az ise bu malzeme veya sistem BROOF olarak adlandırılır. Malzeme üzerinde oluşan alev izi standardın öngördüğünden fazla ise o zaman bu malzeme veya sistem FROOF olarak adlandırılır.

Zor Alevlenici ve Yanmaz Malzeme; Doğal malzemeler (taş, mermer vs), çinko bakır vb metaller, bunlardan imal edilen malzemelerin tümü yanmaz veya zor alevlenir malzemelerdir.

Çatılarda su yalıtımında kullanılan bitümlü ve sentetik örtülerin TS EN 13501-1’e göre test edilip BROOF olduklarının kanıtlanması gerekmektedir.

Hafif metal çatı kaplama malzemesi altında kullanılacak olan ısı yalıtım malzemesinin en az zor alevlenici malzeme olması gerekmektedir. Bu nedenle kullanılacak olan ısı yalıtım malzemesi mineral yünlerdir. Mineral yün ile çatı kaplama tahtası arasında mutlaka doğal havalandırma yapılmalı, gerekli hallerde mineral yünler altında buhar kesici (nefes almayan örtü), üst tarafında ise nefes alan örtüler kullanılmalıdır.

Bitümlü örtü kaplı eğimli çatılarda detayına uygun 2 kat olarak yapılacak olan su yalıtımının, üst katmanı BROOF belgeli mineral kaplı örtülerden seçilmelidir. Çatı kaplama malzemesi altında kullanılacak olan ısı yalıtım malzemesinin en az zor alevlenici malzeme olması gerekmektedir. Bu nedenle kullanılacak olan ısı yalıtım malzemesi mineral yünlerdir. Mineral yün ile çatı kaplama tahtası arasında muhakkak surette doğal havalandırma yapılmalı, gerekli hallerde mineral yünler altında buhar kesici (nefes almayan örtü), üst tarafında ise nefes alan örtüler kullanılmalıdır.

Çatılarda yangına karşı alınması gerekli önlemler: Bina içinden çıkacak olan yangınların çatıya sıçramaması için çatı döşemesinin yapı türüne göre en az 60-90 dakika yangına dayanımlı olması gerekir. Çatılara dışarıdan sıçrayacak yangınlara karşı ise çatıda kullanılacak olan geleneksel malzemelerin, şartnamenin öngördüğü koşullarda oluşturulması gerekir. Yapım aşamasında ise ahşap yüzeyler üzerinde uygulama yapılırken yangına karşı gerekli önlem ve tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Yangın yönetmeliğinde tanımlanan kriterlere göre yaklaşık 200 yıldır çatı katmanları oluşturan VMZINC ile çatıda 0,7 mm kalınlığında A sınıfı yanmazlığa sahip titanyum çinko kullanılmaktadır. Hem yangın yönetmeliği gereği hem de titanyum çinkonun havalandırma ihtiyacına uygun olarak 900 metre altındaki rakımlarda min 4 cm havalandırma çatı katmanında kullanılmaktadır. Altında taşyünü ısı yalıtımı için önerilmektedir. Katmanın en altında trapez levha kullanımı çelik yapılarda tercih edilmektedir. Betonarme yapılarda da yönetmeliğin önerdiği şekilde döşeme yangın kesici niteliktedir. 

Daha detaylı bilgi için teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.