Havalandırma

Havalandırma, çinkonun alt tarafında çiy (veya terleme) oluşmasını engeller.  Destekleyici ahşabın altında bırakılan havalandırma boşluğu sayesinde yoğuşma ile meydana gelen nem, hava yolu ile tahliye edilir. Aşağıda sıraladığımız kurallar higrometrik seviyeleri kontrol altına almak için uygulanır.
 

Çatı havalandırma kuralları

VMZINC® titanyum çinko doğrudan destekleyici çam tahtaların üzerine yerleştirilir. Bu ahşap desteğin altında ise kesintisiz bir havalandırma boşluğu bulunmalıdır.  Bu havalandırma boşluğu titanyum çinko malzemenin alt tarafında ve ahşapta biriken nemin boşaltılması için gereklidir. Ayrıca, eğer su çatıdan sızacak olursa, içerde hapsolan nem ve su, ahşap destekleyici tarafından emilecek ve ahşabın altındaki hava akımı sayesinde nemin tahliyesi gerçekleşecektir. Destekleyici ahşap altında bırakılan havalandırma kesit aralığı minimum 40 mm olmalıdır. Eğer çatı 12 metreden uzun olursa, bu aralık minimum 60 mm olmalıdır. Hava akışının düzgün işleyebilmesi için, saçak eteklerinde hava girişi ve mahyada hava çıkışı bırakılmalıdır.

Cephe havalandırma kuralları

Genellikle, yapılarda cepheler 2 ana gruba ayrılır:

  • Giydirme cephe
  • Kaplama cephe

Giydirme duvarlar su sızdırmayan gömülü cephe kaplamalarıdır. Yapı, dış cepheden hava geçirmez bir boşluk ile tamamen izole olmuştur. Dolayısıyla, giydirme cephelerin arkasında havalandırmaya gerek yoktur. 

Kaplama duvarlar su giriş çıkışına izin veren cephe kaplamalarıdır. Cephe kaplamasının arkasındaki boşluk ve havalandırma, hızlı buharlaşmaya ve içeri gelen suyun boşaltımına olanak sağlar.

Çoğu titanyum çinko cephe uygulaması için, havalandırma kesit aralığı minimum 20mm olmalıdır. Hava dolaşımı için, cephenin alt tarafında bir havalandırma girişi, üst tarafında ise hava çıkışı olmalıdır.