CEPHE & VMZINC

batimat 2011  

CEPHE & VMZINC®

İlk izlenim çok önemlidir! Bir yapının dışa bakan yüzü olarak tanımlanan cephe için tasarım ve kullanılacak malzemeler de önem arz eder. Çatılarda yıllardır kullanılan VMZINC® titanyum çinko; uzun ömrü, bakım gerektirmemesi gibi maliyet unsurları düşünüldüğünde cephelerde de sıklıkla tercih ediliyor. Alışılmışın dışında görsel ihtiyacı karşılaması ve diğer malzemeler ile uyumu gibi estetik görünümü, tasarım esnekliği ve ürün çeşitliliğiyle cephede de eserlere değer katıyor. Farklı boyutta ve geometrideki parçaların bir araya gelmesi ile oluşan bütünlük, yatay, düşey veya diyagonal tasarım alternatifleri, homojen veya şaşırtmalı düzenlemeler yapılabilmesi ve daha birçok tasarıma destek veren özellikleri ile VMZINC® cephe sistemleri mimarların ve karar vericilerin beğenilerine sunuluyor. Cephe danışmanı firmaları ve mimarlar ile son zamanlarda yapılan toplantılarda cephe sistemlerini ve tasarıma özel üretilebilen panelleri detaylı olarak görüştük. 2020 ve sonrasında cephelerde daha fazla göreceğiniz VMZINC cephe sistemleri ile şehir siluetlerinde titanyum çinkonun 100 yıllık ömrü ile kalıcı olmayı hedefliyoruz.