VMZINC & TAKSİM CAMİ PROJESİ

batimat 2011  

Titanyum Çinko Kubbe ve Minare Kaplama

İstanbul’un en önemli merkezlerinden biri olan Beyoğlu ilçesindeki Taksim meydanında bulunan Cami projesinin kubbe ve minare kaplamalarında VMZINC titanyum çinko tercih edildi. Kenet sistem ve çıtalı kenet sistemin birlikte kullanıldığı projede VMZINC Pigmento® Yeşil-Matt yüzey seçildi. Diğer yapı malzemeleri ve çevre ile uyumu, uzun ömürlü olması, bakım gerektirmemesi, esnek ve kolay işlenebilir bir malzeme olması sebepleriyle cami yapılarında kubbe, minare, alem kaplamalarında VMZINC titanyum çinko sıklıkla tercih edilmektedir. Titanyum çinko uygulamalarda yumuşak yapısı ile esneklik sağlarken sağlamlığı sayesinde kubbe gibi çift yöne eğrisel yüzeylerde kolayca form alabilir. Uygulaması kolay ve hızlıdır.

Taksim Camii biri ana kubbe olmak üzere 12 adet kubbe ve 2 adet minareden oluşmaktadır. Kubbeler çeşitli boyutlarda olup ana kubbe 30 metre yükseklikte ve 26 metre açıklıktadır. Kubbelerden 4 tanesi çelik konstrüksiyon olup diğerleri betonarme olarak tasarlanmıştır. Minareler ise 62 metre alem altı yüksekliğine sahiptir. Yüksek mimar Şefik Birkiye ve Dr. Mimar Selim Dalaman tasarımlarını ‘’Taksim Camii; mimari detay zenginliği, kütleler arası hiyerarşi ve orantısal dinginliğiyle, Taksim meydanı ve Beyoğlu mimari dokusunda sıkça rastladığımız 20. Yüzyıl başı ‘Art Deco’ mimari stilinden esinlenip, bu unsurların günümüze özgü yorumlanması ile geçmişin izlerinin günümüze ve geleceğe taşınması hedeflenmiştir.’’ şeklinde ifade etmiştir. Taksim meydanına yönlenmiş 2 minare ile tanımlanan ana kubbesi, iki yan kubbe ve tarihi Taksim Maksemi’ni izleyen bazasının iki uçtaki kubbeli yapılarla sonlandırılması suretiyle kademeli olarak arsaya ve genel siluete oturumunun sağlandığını vurgulamıştır.

Yapı malzemelerinde alternatif ürünler ile kıyaslandığında yapının ömrü kadar uzun ömürlü bir malzeme olarak VMZINC titanyum çinko ön plana çıkmaktadır. Hafiftir ve altyapıya verdiği minimum yük sayesinde statik olarak taşıyıcı sistemi de ekonomik hale getirir. Toksik değildir, doğa dostudur. %100 geri dönüştürülebilir ve çevreyi kirletmez. Ulaşılması güç, yüksek, kubbe gibi formlarda bakım gerektiren malzemeler kullanıldığında ilerleyen dönemlerde zorluklar yaşanacağından geleneksel ve modern mimaride özellikle titanyum çinko tercih edilmektedir. Ekonomiktir; boya, tamir gerektirmez. Doğal renkleri ve dokusu ile estetiktir. Zamanla renkler solmaz. Alternatif yapı malzemelerine göre yoğunluğu yüksek olduğundan yağmur suyu vb darbe sesi çınlamaları yaşanmaz, akustiktir.

Ekolojik bir malzeme olarak titanyum çinko kullanılan projelerde VMZINC teknik destek hizmeti olarak kubbe düzenleme çalışmaları hazırlamaktayız. Mimar ve teknisyen kadromuz ile hazırladığımız düzenleme çalışmalarını; farklı çap ve mahya yüksekliklerine sahip kubbe yapıları için ayrıntılı olarak hadve aksları, boyuna bini noktaları, çıtalı kenet ve dik kenet kullanılacak yerlerin kütleye etkisini göstermek amacıyla proje mimarlarına ve kubbe formlarının uygulanmasına yön vermek amacıyla uygulayıcı ekiplere iletmekteyiz. Ayrıca, şantiye ve atölye ortamında proje bazlı uygulayıcı eğitim programlarımız bulunmaktadır. Yatırımcı ve uygulayıcı talebine yönelik teknisyenlerimiz şantiyelere gelerek en güvenilir ve sağlıklı uygulama için destek vermektedir.