Uzun ömür ve dayanıklılık

Yapı uygulamalarında kullanılan rulo titanyum çinko, malzemenin kendi kendini koruyucu patina özelliği sayesinde çok uzun ömürlüdür. Avrupa’da, 100 sene kullanımdan sonra yenilenen sayısız çinko çatı örneği vardır.

Bu kadar uzun bir ömre sahip olmasının nedenleri şimdi daha iyi anlaşılmaktadır:

Aşama 1

Aşama 2

Çinko metal yüzeyi su (H2O) ve havadaki oksijen (O2) ile tepkimeye girerek çinko hidroksiti (Zn(OH)2) oluşturur..

Çinko hidroksit daha sonra havadaki karbon dioksit (CO2) ile tepkimeye girerek patina ana maddesi çinko hidroksi karbonatı (2ZnCO3.3Zn(OH)2) meydana getirir.

Patina, metala sıkıca yapışık, kompakt ve suda çözünmeyen bir tabaka oluşturur. Bu koruyucu tabaka oksijen ve çinko temasını engeller, böylece titanyum çinkonun korozyon hızı kontrol edilir ve çok düşük seviyelerde muhafaza edilir. Bununla beraber, çinkonun dayanıklılığı bazı asit kirleticiler ile azalabilir. Öne çıkan en büyük etken sülfür dioksittir (SO2). Sülfür dioksit patina ile tepkimeye girerek çinko sülfatı (ZnSO3 + ZnSO4) oluşturur, bu tabaka suda çözünür dolayısıyla yağmur suyu ile yıkanarak çinkoyu aşındırır.

Sülfür dioksit bazı sanayi tesisleri, akaryakıt işletmeleri ve trafikteki araçlar tarafından dışarıya salınır. Sonuç olarak, korozyon hızı kentsel veya endüstriyel alanlarda kırsal alanlara göre çok daha yüksektir.

Ne var ki, 1970'lerden beri, atmosferdeki SO2 kirliliği en büyük çevre problemi olarak değerlendiriliyordu. Bu nedenle, Avrupa çıkışlı ve diğer yasa koyucular bu tip kirliliğe karşı yasalarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu ve benzer tedbirler sonucunda, günümüzde atmosferdeki SO2 konsantrasyonu (özellikle şehirler ve sanayi bölgelerde) çok önemli ölçüde düşürülebilmiştir.

Sonuç: 20. Yüzyıl ikinci yarısında rulo çinkonun korozyon hızı çok önemli ölçüde düşmüştür.

 

Bugün rulo çinko korozyon hızı genellikle 1(¹) µm/yıldır. Çatı için kullanılan tipik 0,7 mm kalınlığındaki bir rulo titanyum çinkonun 1(¹) µm/yıl kadar aşınacağını varsayarsak, 100 yıldan fazla ömrü olduğu neticesine ulaşırız. Rulo titanyum çinkodan beklenen ve gerçekleşen dayanım süreleri, birkaç on yılda artış eğilimi göstermiştir ve önümüzdeki yıllarda daha da artacağı beklenmektedir.


(¹)"Environmental effects of zinc run-off from roofing materials of different ages as a result of atmospheric corrosion" - I.Odnevall Wallinder, P.Verbiest, C.R.Janssen and C.Leygraf - 14th International Corrosion Congress, 16 sept - 1 Oct 1999, Cape town, South Africa.