VMZINC ve sürdürülebilir yapılar

Tüm dünyada, yapılardan beklenen çevresel kalite ölçütleri ve temel amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Çevresel tüm dış etkenlerin etkilerini azaltmak (sera gazını düşürmek, su ve atık yönetimini iyileştirmek vb.)
  • Doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak
  • Sağlıklı ve konforlu bir iç ortam yaratmak

VMZINC çözümlerinin sürdürülebilir yapının çevresel performansına kattığı temel özellikler aşağıda sıralanmıştır.

Çevresel hedefler VMZINC ürünlerinin katma değeri
1. Yapı, mevcut çevresine ahenk ile uyum gösteriyor mu? - Kolay biçimlendirilebilir. Tüm katlama ve bükümler kolayca gerçekleştirilir.
- Doku ve renkler tamamen doğaldır. Boya-lak uygulaması yoktur. Çok geniş yüzey ve renk seçeneği vardır (natural zinc, patinalı yüzeyler: QUARTZ-ZINC, ANTHRA-ZINC ve PIGMENTO)
- Çatı ve cephe sistemlerinde çok geniş ürün yelpazesi vardır.
2. Entegre yapı ürün, yöntem ve sistem seçeneği var mı? - Ürün Çevre Beyannamesi (PED)
- Sürdürülebilirdir, %100 geri dönüştürülebilir, çinko metal üretimi için gereken enerji tüketimi diğer metallere kıyasla oldukça düşüktür, bakım gerektirmez, kolay kurulur ve kolay sökülür.
3. Şantiye uygulama esnasında çevreye verilen kirlilik ve rahatsızlık düşük seviyede mi? - Şantiyede hurda optimizasyonu vardır. (çok az miktar atık oluşur, bunlar da % 100 geri dönüştürülebilir)
- Gürültü seviyesi çok azdır (kurulum hızlıdır, yarı hazır ürünleri içerir)
- Hava veya su kirliliği yaratmaz.
- Su tüketimi yoktur.
4. Enerji yönetimi - VMZINC sistemlerinin, termal gereksinimlere, entegre termal ve fotovoltaik güneş sistemlerine uyumluluğu tamdır.
5. Su yönetimi - Yağmur sularının toplanması ve geri kullanımı konusunda VMZINC® sistemleri tam uyum gösterir.
6. Atık yönetimi - Bu madde VMZINC ürünlerini kapsamaz.
7. Bakım yönetimi - Bu madde VMZINC ürünlerini kapsamaz.
8. Higrotermal konfor Çatıda, rulo titanyum çinko çatı sistemleri kullanıldığında, çatı altında oluşabilecek terleme ve yoğuşma riski minimuma iner. Geleneksel çatılar (hava boşluğu içeren havalandırmalı çatılar) ve sıcak çatılar (su buhar bariyeri içeren çatılar)
9. Akustik konfor -VMZINC geleneksel çatı sistemleri havayolu ses kirliliğini önlemede çok etkilidir.
- Dıştan gelen darbe seslerinde, ısı yalıtım kalınlığı artırılarak istenen akustik rahatlık sağlanır. Diğer sert çatı yapı malzemelerine kıyasla akustik performans çok daha iyi düzeydedir.
10. Görsel konfor - Bu madde VMZINC ürünlerini kapsamaz.
11. Kokusal konfor - Bu madde VMZINC ürünlerini kapsamaz.
12. Bina hijyeni kalite yönetimi - Bu madde VMZINC ürünlerini kapsamaz.
13. Hava hijyeni kalite yönetimi - Bu madde VMZINC ürünlerini kapsamaz.
14. Su hijyeni kalite yönetimi - Bu madde VMZINC ürünlerini kapsamaz.

Sürdürülebilir yapı referans yönergeleri (HQE, BREEAM vb.) yaşam döngü analizinin (LCA) ölçülebilir sonuçları temel alınarak yapılarda aranılan çevresel performanslarına katkıda bulunurlar. Ürün Çevre Beyannamesi (Product Environmental Declarations - PED)

Fransa: Çevre ve Sağlık Beyannamesi (Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires - FDES)

İngiltere: British BRE Environmental Profile

Sürdürülebilir yapı malzemesi kategorisinde yer alan VMZINC, ürünlerini pazarladığı tüm pazarlarda bu standartlara uygun yaşam döngü analizlerini gerçekleştirir ve ürün çevre beyannamelerini yayınlar.

Cephe, çatı ve yağmur suyu indirme sistemleri için yayınlanan birçok ürün çevre sertifikasını web sitemizdeki linkten indirebilirsiniz. (İndirilebilir dokümanlar)

PED’de (Ürün çevre beyannameleri) yayınlanan VMZINC® sistem verileri rulo titanyum çinkonun ve sürdürülebilir yapının temel çevre avantajlarını yansıtır:

  • Sürdürülebilir (hava koşullarına bağlı 70 – 120 yıl dayanımı vardır)
  • Geri dönüştürülebilir ( Toplanan eski rulo çinkoların %95 üzerinde kısmı geri kazandırılır ve birçok farklı endüstriyel alanla kullanılır)
  • Düşük enerji tüketimi (Madenden çinko metale dönüştürme safhasında gereken enerji, tüm metal yapı kaplama malzemelerine kıyasla çok daha düşüktür. Çinko çok daha düşük sıcaklıklarda erir.)