VMZINC çevre politikası

“Yapı Ürünleri” birimine ait tüm fabrikalarda sürdürülebilir gelişim politikası ve çevresel hedefler uygulanmaktadır. 2005 den beri, Fransa’da ki tüm üretim tesisleri ISO 14001 sertifikasına sahiptir.

2009’den beri, “Yapı Ürünleri” birimi ayrıca çevre ile ilgili bilanço ve sürdürülebilir gelişime katkıyı iyileştirmek adına “ürün” çevre politikasını uygulamaktadır.

"Ürün" çevresel hedefler – “Yapı Ürünleri” birimi - 2009-2011
Hedef 1 Ürünlerin çevre ile ilgili bilançosunu belirlemek ve iyileştirmek (Yaşam döngü analizi)
Hedef 2 Ürünlerin çevresel tespit ve çevresel gelişimini içeren raporları paylaşmak. Ürün Çevre Sertifikası yayınlamak -- FDES, BRE, DUBI (AUB)
Hedef 3 Sürdürülebilir gelişim gereksinimlerini karşılayan ürünleri geliştirmek (Eko-dizayn stratejisini yaygınlaştırmak)